Projekter / OG

OG

Ordet ’OG’ flydende på vandet
Bogstaverne dannes af plastikdunke og plastikflasker fra en dansk husholdning. 
 
Vi ved, at vores univers er et lukket system, hvor summen af energi er konstant. Vi ved, at når vi efterlader et fældet træ, kommer der dyr og mikroorganismer og sætter gang i en nedbrydningsproces, hvorefter træet transformeres og indgår i en ny sammenhæng.
Kan man antage, at det samme sker for plastik, således at kemikalierester og forskellige plastiktyper nedbrydes af lys, luft og bakterier i fysiske grundbestanddele og til sidst indgår i en større cyklus?
Vi lever i det geologerne betegner som den antropocæne tidsalder, hvor al natur enten er skabt eller påvirket af mennesker. Med titlen peger vi på det det ukendte som følger efter det antropocæne.

Betydning af ordet ’og’:
binder noget sammen
noget kommer før
noget kommer efter
idet ordet står alene, skal man selv indsætte et før og et efter
kan være spørgende – og?

Værket er lavet i sommeren 2016 til Holstebro Kommune i anledning af KIMOs 25 års jubilæum. Det kan ses i Thorsminde havn uge 27-30, Handbjerg Marina uge 31-34 og Holstebro uge 35-39. 
Copyright Lyngsø-Light. All rights reserved.